Rio Four Tuska Leather

Rio Four Tuska Leather ریوفور توسکا لدر

ریوفور توسکا لدر

توسکان لدر از شرکت تام فورد ادکلنی است که رایحه سنگین چرم را در خود دارد . شركت ريو به خوبی توانسته این کار را تولید کند و بوی سنگین چرم را کاملاً از خود نمایان می‌کند.

ارسال نظر

ارسال
Copyright © 2020 by RioCollection. All Rights Reserved.